İsrail surəsi 82 ​​ayə fəziləti

2082

əl-Fatihə surəsinin təfsiri Zikr

Surənin mətni: İsra surəsi. Sonrakı surə: Kəhf surəsi 1 336 сообщений. Отправлено 05 Апрель 2010 - 14:38. 1. Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Xoş o adamın halına ki, mənim Əhli-beytimin qaimini görə, qiyam etməzdən qabaq ona iqtida edə, onun dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən ola və ondan qabaqkı hidayətedici imamları da qəbul edə.

  1. İngilis nömrələri 1 dən100-ə qədər
  2. Internet şifre kırma programı

İsra surəsi 26-cı ayə Bu ayədə “qohum” sözü ilə məqsəd Əhli Beyt (ə), onlara verilməsi əmr edilən haqq isə Fədəkdir və ayənin nazil olmasından sonra Nəbi (s) Hz. … 2. البقرة. Bəqərə surəsi (İnəklər surəsi) 286. 87. Mədinə. 3. آل عمران. Ali-İmran surəsi (İmran ailəsi surəsi) «NİSA» SURƏSİ. AYƏ 167-169: AYƏ 170: AYƏ 171: AYƏ 172: AYƏ 173: (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri) [12] 82 İnfitar surəsi 83 Mutəffifin surəsi 84 İnşiqaq surəsi 85 Buruc surəsi 86 Tariq surəsi 87 Əla surəsi …

Quranın azəricə tərcüməsi - Əl isra surəsi » Qadınla.Com

Gecə səyahəti (əl isra) surəsi, 111 ayə, Məkkədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 1. Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün … 2. Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur. 3. O, sənə Kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil … 2. əl-Bəqərə surəsi. Mədinədə nazil olub. Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 1. Əlif Ləm Mim. 2. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır. … b) “Məaric” surəsinin ayələri “Qədir” hadisəsinin təsdiqləyicisidir. 82 ƏHLİ-BEYTİN (Ə) FƏZİLƏTLƏRİ İLƏ BAĞLI OLAN AYƏLƏR. 208. TƏTHİR” AYƏSİ .“1.

Bəd fal açmaq ayə və hədislərin dili ilə » Ixlas.Az Haqqı deyə

İsrail surəsi 82 ​​ayə fəziləti

آل عمران. Ali-İmran surəsi (İmran ailəsi surəsi) «NİSA» SURƏSİ. AYƏ 167-169: AYƏ 170: AYƏ 171: AYƏ 172: AYƏ 173: (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri) [12] 82 İnfitar surəsi 83 Mutəffifin surəsi 84 İnşiqaq surəsi 85 Buruc surəsi 86 Tariq surəsi 87 Əla surəsi … Quranda olan bölmələrin daha öncəki mətnlərdə yer alması Quranda olan bir çox bölmənin daha öncəki miflərdə, elmi, fəlsəfi və dini mətnlərdə olması qeyri teistlərdə fərqli … ən-Nəsr surəsinin təfsiri. Mədinə surələrindəndir.

111 De: “Özünə heç bir övlad götürməyən, hakimiyyətində şəriki olmayan və acizlik səbəbilə bir dosta ehtiyacı olmayan Allaha həmd olsun!” və təkbir gətirərək Onun şanını uca tut! 16-cı ən-Nəhl surəsi 17-ci əl-İsra surəsi 18-ci əl-Kəhf surəsi… İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kimə “Həmd” və “Tövhid” surəsi şəfa verməzsə, başqa heç bir şey ona şəfa verməz. Bütün xəstəliklər bu iki surə ilə müalicə olunar”. Bütün xəstəliklər … O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar. 2: 5. Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır.

Maidə surəsi 67-ci ayə. Bu ayə Qədir-Xum günü nazil olmuşdur və ayədə “Rəbbindən sənə nazil olanı” ifadəsi ilə imam Əli (ə.s)-ın xilafəti nəzərdə tutulmuşdur. Bu barədə şiə və sünni mənbələrində səhih sənədlərlə Əhli-Beyt (ə.s) və səhabə (r.ə)-dan hədislər rəvayət edilmişdir.

muş malatya avtobusu
fansium24 izləyin trgol
pişirmə oyunu qol
fecri ati slayt
are you human too 1. sezon 1. bölüm
sən mənim vətənim bütün epizodlarımsan